11000 Beograd, 27. marta 27 Tel/fax: 011.3224.972, 011.3348.440 Mob: 065.3224.972, 063.7711.801
Početna Usluge Cenovnik Vizit karte UV & ID Katalog podloga Uputstva za pripremu Kontakt
Napomena za pravilno imenovanje fajlova koje šaljete (ovo se pre svega odnosi na dizajnere i tehničare pripreme štampe kako bi se izbegle moguće greške): "Naziv vizit karte + ledja" (ukoliko ima poleđinu) "Naziv vizit karte ledja" (poleđina za pripadajuću vizit kartu) "Naziv vizit karte + 2013" (ukoliko ima kalendar za 2013 godinu na poleđini) Ukoliko nema poleđinu: "Naziv vizit karte" Ukoliko fajlovi budu drugačije imenovani nećemo snositi posledice u slučaju eventualne zamene poleđine.
Uputstvo
Ukoliko imate želju da pripremu za štampu (idejno rešenje) uradite sami potrebno je ispoštovati neke parametre. Bitno je ostaviti marginu od ivice sečenja do teksta najmanje 4mm. Pripremu raditi u CMYK kolor modelu, u rezoluciji od 300dpi. Ukoliko snimate pripremu u Corel formatu fontove obavezno pretvorite u krive tako što ćete pritisnuti na tastaturi CTRL+A, zatim u meniju Arrange aktivirati komandu Ungroup All, nakon toga u meniju Edit opcija Select all aktivirate komandu Text i nakon toga pritisnete na tastaturi CTRL+Q. To će sav tekst na strani pretvoriti u krive, nakon čega izmene teksta neće više biti moguće, a pri otvaranju istog na drugom računaru neće tražiti fontove, te nam taj fajl sačuvan pod odgovarajućim imenom u verziji do X3 (13) pošaljete. Ukoliko snimate pripremu u Adobe Illustrator formatu fontove obavezno pretvorite u outlines tako što ćete pritisnuti na tastaturi CTRL+A, zatim ući u meni Type i u njemu odabrati komandu Create outlines (skraćenica na tastaturi je Shift+Ctrl+O). To će sav tekst na strani pretvoriti u krive, nakon čega izmene teksta neće više biti moguće, a pri otvaranju istog na drugom računaru neće tražiti fontove, te nam taj fajl sačuvan pod odgovarajućim imenom u verziji do CS4 pošaljete. “PRIPREME” pravljene u Word-u, Excell-u, Power Point-u, Publisher-u, Paint-u, Open office-u, Nero Cover Designer-u, Outlook-u, pripreme smeštene u memoriji mobilnih telefona, fotoaparata donosite ili šaljete isključivo uz prethodnu konsultaciju sa nama.
Prazni templejti Corel 9+
Vizit karta Letak A6 Prospekt A4 sa 2 prevoja .PDF
SIMBOL stamparija - Uputstva za pripremu